Tuesday, March 2, 2010

Painting with passion 01 نقاشی با شور و شوق


مدتی است که با کتابی دلنشین از هنرمند بین المللی " آلوارو کاستاگنت" همدم هستم و از این کتاب فوق العاده نکات مهمی می آموزم. تصمیم گرفتم که به صورت مرتب بخش های این کتاب را در بلاگ قرار دهم.
کارهایی که در این پست ها ارایه می شود آثار و نوشته های استاد کاستاگنت می باشد.

امیدوارم که برای دوستان مفید بوده و موجب علاقه جمعی هر جند ناچیز به زیبایی رنگها و خطوط گردد، از آن رو که معتقدم در روزگار ما به هنر کمتر از موارد دیگر بها داده می شود و این مساله ی کشور ما به صورت خاص نیز نیست، این مساله ای بود که "تام کلی " معاون بزرگترین شرکت طراح صنعتی دنیا در سخنرانی خود در دانشگاه استنفورد به آن اشاره داشت.
امیدوارم این کتاب در آینده در قالب گروه یا مجموعه ای دیگر چاپ و در اختیار دوستداران رنگهای شفاف آبرنگ و هنر قرار گیرد.

It is  about 4 months that I read and enjoy the precious “Watercolor Painting with Passion” book by Alvaro Castagnet. I’ve decided to translate parts of this great book in Persian so that my friends and who interested in sharp colors of nature can use these materials.
I wish to see Master Castagnet someday and my paintings exhibit in an exhibition beside his pieces of Art.
فصل اول ...
احساس و بینش
شکل گیری ایده ها
هر اثر هنری با یک ایده شروع می شود. یک نقاشی بروز تفکری است که هنر مند می بایست به آن تجسم ببخشد، معنایی که می بایست بروز دهد.
زمانی که شما در پی موضوعی می گردید بسیار مهم است که کاملا به احساسات خود واقف بوده و به آنها اجازه دهید بر هر گونه منطق و یافته های پیشینی در مورد آنچه به یک نقاشی خوب خواهد انجامید برتری جوید.سعی شما می بایست به تصویر کشیدن عکس العمل خود به حسی که منظره در شما بر می انگیزاند باشد. اعتقاد من بر این است که یک نقاش آبرنگ تنها زمانی نقاشی ای پر از اشتیاق و احساس می کشد که از هیجانات و احساسات خود پیروی کند.
Art begins with an idea. A painting springs from a vision you are compelled to portray, a meaning you must express.
When you are searching for a subject matter it is important to let them override any kind of logic or preconceived notions you have about what will make a good painting. You should try to paint your response to the mood that the scene evokes. I believe it is only when you follow your emotions that you will paint a watercolor full of passion.


این یکی از چندین نقاشیی است که من از این مکان جادویی در ایتالیا کشیده ام. تقریبا غیر ممکن بود که شما در این مکان در یک روز آفتابی، با آن زردهای درخشان، قهوه ای ها و دیوارهای سرخ رنگ و قایق هایی که در کنار آبهای آبی مدیترانه ای آسوده اند احساس مستغرق شدن در الهامات مختلف را نداشته باشید. با چنین موضوعی نکته مهم آن بود که من به دقت توجه کنم که مرکز دید نقاشی کجا خواهد بود. من توجه خود را بر روی آن دیوارهای فوق العاده متمرکز شدم- که دیوارهای رنگین هوازده اش داستان هایی از آنچه بر آنها گذشته بوده بیان می کردند. به جهت کشاندن چشم ها به سوی این دیوار ها لازم بود که قایق هایی که در پیش زمینه بودند را رام و آرام کرد.
برای شروع من بستری از رنگهای خنثی که ترکیبی از آلیزارین کریمسون و  آبی الترامارین بود بر روی صفحه زدم. سپس در حالی که رنگها هنوز خیس بودند به سرعت قرمزهای سینا و زردها را زدم، که بدین وسیله تصویر به یکباره عمق و حالت نیمه شفاف به خود گرفت.
من می دانستم که سایه ها در این منظره نقش مهمی ایفا می کنند از آن رو که آنها به من در جهت بروز ماهیت وسوسه انگیز دیوار ها یاری می رساندند.
من به رنگهای واقعی دیوارها و صحنه خیلی  پایبند نبودم، بلکه به شدت و جذابیت رنگ هایی که فکر می کردم می بایست بر روی صفحه بیاورم، رنگ هایی که در تخیل من خلق شده بودند.

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟