Saturday, March 6, 2010

painting with passion 02 نقاشی با احساس


عنوان نقاشی: اتاق گاستون( پسر استاد)
Size: 76 x 96
فکر نمی کنم نیازی به این مساله باشد که توضیح دهم اشتیاق و احساسم برای موضوع از کجا ناشی می شود- اینجا اتاق خواب پسرم گاتسون است
مثل بیشتر بچه های این سن و سال گاتسون روی زمین با اسباب بازی هایش بازی می کند و هیچ گاه آنها را جمع نمی کند. شاید این اولین و تنها باری باشد که می گویم من از این مساله بسیار خوشحالم زیرا گاتسون تو و اتاقت الهام بخش من برای این موضوع بودید.
این نقاشی زمان زیادی برای کشیدن زمان نبرد. حقیقت آن است که بیشتر این نقاشی در سایه واقع شده است، که این بدان معناست که من می توانستم از یک قلم موی بزرگ و پهن دو اینچی تخت برای دیوار ها استفاده کنم، جایی که نیاز نبود که من زیادی " گیر جزییات" باشم. من هر بار رنگها را با هم ترکیب می کردم و بر روی صفحه می کشیدم به استثنای نقاطی که من هایلایت ها و تاکید ها را می خواستم، مثلا بر روی پنجره ها و روی اسباب بازی ها.
به نظرم این نقاشی خیلی خوب اجرا شده و من بسیار بهش علاقه مندم.


No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟