Saturday, February 27, 2010

night scene of cafe interior ... گرمی کافه در شب

هر چه بیشتر با فضا های داخلی درگیر می شوم بیشتر مرا جذب می کند و رنگهای سرد و گرم پخته و محدود بودن آن مرا به خود فرا می خواند. احساس می کنم در فضاهای داخلی روابط نزدیک تر است و بحث ها داغ تر، رنگ ها بیشتر در هم فرو می روند و مرز میان پرسناژها و محیط کمتر می شود. این اثر را سحر امروز کشیدم و در آن بار و مسوول آن و زنی که در حال نشستم پشت میز است با نور های قرمز و صورتی و سبز ها و آبی های مختفشان برایم جذاب بودند.


1 comment:

  1. cofeabrang:salam khobi ? ghalame khobi dari va heseto kheyli khob bayan mikoni.dar zemn karet ham ghashnge.in shafafiat va sharpnes kareto dost daram.movafagh bashi.mery

    ReplyDelete

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟