Wednesday, April 28, 2010

International watercolor competition and exhibition.... مسابقه بین المللی آبرنگ

انجمن آبرنگ سن دیگو آمریکا 30 مین نمایشگاه آبرنگ خود را برگزار می کند. ورود به این مسابقه و نمایشگاه از طریق اینترنت بوده و هنرمندان از سرتاسر جهان می تواند در آن شرکت کنند
برای اطلاعات بیشتر از لینک زیر استفاده نمایید
http://www.sdws.org/GENERAL/DOWNLOADS/International109.pdf
http://www.sdws.org/
San diego international watercolor exhibitions.
Please refer to links above for more information...
all to enter this competition and send paintings are by internet.

Wish you luck

Saturday, April 24, 2010

watercolor Quotes 014...کلمات آبرنگی

I don't like to argue with paint, it's a better artist than I am.
Nicholas Simmons
رنگ ها از من هنرمندترند،من دوست ندارم با آنها دربیفتم
نیکولاس سیمونز
سیمونز هنرمند بزرگی با شیوه خاص خود است با احساساتی که بر روی ورق در هم فرو می روند. 
سیمونز یکی از داوران دوسالانه آبرنگ چین بوده و جوایز زیادی در کارنامه هنری خود دارد.
دیدن کارهای او تجربه زیبایی است

Friday, April 23, 2010

the man was thinking to his love ... مردی که می اندیشید به دلبرش

Graham Greene (1904-1991)
The man seat on his chair and think to his love ... 
he hadn't seen her for about a month
He was at his office... during work ...
He thought how he wished she were there ... 
he was a novel writer... he was famous ... 
but he wanted to be with his sweetheart... 
he was in a deep thought and I captured that scene .. 
he is gone... 
and i think to him and his love... 
may be one of the best titles for my thoughts would be: 
Gone with the Wind

مرد بر روی صندلی کارش نشست 
قلمش را در دست گرفت و. سعی کرد داستانش را ادامه دهد 
ولی دلش به کار نمی رفت 
یک ماهی می شد که او را ندیده بود 
قلمش را بر روی میز گذاشت 
مشهور بود و ثروتمند 
ولی آنچه در زندگیش می خواست چیز دیگری بود 
بودن با تنها کسی که در زندگیش چون الماس می درخشید 
نگاهش به خاطره هایش رفت و من این لحظه را در کارم حبس کردم
مرد اکنون مرده است 
و من با خود می اندیشم 
باد ما را با خود خواهد برد 

Thursday, April 22, 2010

far away village.... روستایی در دوردست درختان

the man who was thinking... مردی که می اندیشید

Roger Quilter(1877-1953) composer, 1936
I feel exhausted ... 
i cant make note about this painting ...
i see the tones in this painting
and feel relaxed ...
for the first time in my life I feel that I like to paint figures... 

خسته ام 
حوصله نوشتن ندارم 
دلم را به نقش این مرد خوش می کنم 
وقتی می اندیشم می بینم برای اولین بار در زندگی حس میکنم دوست دارم تصویر انسان ها را بکشم و در روحیاتشان بیندیشم 
امروز با خود می اندیشیدم بزرگترین افرادی که تمجیدشان می کرده ام از این دنیا رخت بر بسته اند
با خود می اندیشم آیا من نیز شایسته تمجید و پیروی و رویا بافی خواهم بود ؟ 
به تونالیته های صورت تو می نگرم و این که تو سالهاست از این دنیا رفته ای 
این عکس مربوط به جوانیت بوده است 

the burning like trees.... درختان سوزان

the trees ..
colors
warm and cold
and the movement in this scene ...
i love to seat under those trees and let my imagination fly.

Tuesday, April 20, 2010

watercolor Quotes 013...کلمات آبرنگی


The real act of discovery consists not in finding new lands, But in seeing with new eyes
اکتشاف واقعی، یافتن سرزمین های جدید نیست، بلکه با چشمانی تازه دیدن است.
مارسل پروست

Monday, April 19, 2010

the brushstokes man ... مرد با ردهای قلم موی من

i painted this painting some days ago and i don't publish it because I wanted to publish it in our monthly sessions in " Shargh watercolorists Group". 
I myself love the colors of this man and his look. 
wish you love it. 

Friday, April 16, 2010

watercolor Quotes 012...کلمات آبرنگی

Watercolor painting is a way of thinking not just painting. 
My beloved master, Ahmad Moghaddasi
آبرنگ یک شیوه اندیشیدن است نه یک نقش کردن صرف
از کلمات استاد عزیزم  احمد مقدسی

you can see the early works of this great master HERE

Thursday, April 15, 2010

My new man... مرد در سایه

this is the last of my painting. the figure of a man... he sat on a chair ... i love his posture ...
and love the coldness of the sce

Tuesday, April 13, 2010

the study to understand the shapes better... تلاش برای درک بهتر

My first interest is to paint watercolors, but these days for understanding figures bette, I first study it by sketching with graphites. for the first time in my life I feel I can draw figures that are in some ways similar to original photo. But this is not the matter that i like, you know the process of drawing took my attention and i love that moments...
I wish you enjoy watching this exercises.
پس از راهنمایی های استادم دیشب چند کار با گرافیت انجام دادم که تعدادی از آنها را اینجا می توانید مشاهده نمایید. Monday, April 12, 2010

figure of Sigfried Sassoon ... تمرین پرتره و آموختن از استاد

دیروز در کلاس در محضر استاد مقدسی بودیم و تمرین فیگور می کردم که استاد تمرین رهای با گرافیت را به من پیشنهاد دادند و من نیز آن را امتحان کردم که بسیار برایم لذت بخش بود.  و بعد تمرین با مرکب

این اثر آخرم از زیگفید ساسون . شاعر1886-1967

و این نیز تمرین گرافیتی استاد مقدسی

Tuesday, April 6, 2010

my question and answer of Master .....سوال من و پاسخ استاد

: در فیس بوک از استاد زبوکویچ سوال کردم 

به نظر شما رنگ و کاغذ تا چه اندازه در پروسه نقاشی اهمیت دارند

استاد با سخاوت کامل پاسخم را دادند و گفتند
هیچ ... تنها هنرمند است که اهمیت دارد و بس، نه ابزار و وسایل

watercolor quotes 11 کلمات آبرگی

Listen to your Painting....
Master Joseph Zbukvic

به نقاشی خود گوش دهید
استاد زبوکویچ