Tuesday, March 30, 2010

again another man... مردی دیگر

دوباره مردی دیگر بر صفحه های من نقش بست 
آنها را دوست دارم و وقتی کشیده می شند برای من مفهومی آشنا پیدا می کنند.
مرد نشسته بود و به دوردست خیره بود 
دستار سرش همرنگ محاسن سفیدش بود، من این رنگها را تغییر دادم ... دستاری تیره و محاسنی تیره تر 
شاید زمانی که جوانتر بود

Watercolor Quote....10 کلمات آبرنگی


Do not think about the names of the colors, think about warm and cool.
Alvaro Castagnet

در هنگام نقاشی به اسامی رنگها فکر نکنید بلکه به سردی و گرمی ( رنگها) فکر کنید
استاد آلوارو کاستاگنت

Sunday, March 28, 2010

the calmness of his posture ... آرامش مرد

مرد سیستانی با دستار سفیدی که بر سر بسته بود و آرامشش مرا به خود می خواند 
با خود می اندیشیدم و هنوز می اندیشم چه چیز در زندگی به ما رضایت می بخشد؟
چه ما را آرامش می بخشد؟
مرد سیستانی در نگاهش مرا پاسخ می داد


Again another elderly man from Sistan( one of the most ancient districts and civilizations in Iran).
This question that "What make me happy and give me satisfaction? " waves in my mind and i think about it almost everyday.
This elderly man and the calmness of his posture draw my attention to that question again. It seems to me that he was poor but he look calm and i wish i was there with him, walking and talking.

Minarets and 2 ladies ... مناره ها و. دو زن


شاید اگرفرد دیگه ای بود این موضوع را برای نقاشی کردن انتخاب نمی کرد. شاید به نظر خیلی ها چیز قابل بیانی نداشته باشد، ساده باشد یا شاید وقتی بخواهی با آب مرکب روی آن کار کنی جالب نشه
اما واسه من روح فضاییش خیلی مهم بود
همون سادگی وصف ناپذیرش، اون دوتا مناره و دو آدمی که کنار هم توی کار وجود دارند ترکیب بندی جالبی داشت، انگار همه این عناصر با آرامش خاصی کنار هم قرار گرفته اند و به این کار روح داده اند
کشیدمش و لذت بردم، خیلی لذت بخش بود
متن و اثر از همسرم می باشد

The spirit of the space ... روح فضا

کتاب عکس را ورق می زدم تا موضوع مورد نظرم را برای نقاشی پیدا کنم، نمی دونم چرا همیشه دوست دارم در هر کارم حتما درخت داشته باشم، خیلی لذت بخشه، خصوصا وقتی که یه حجم معمارانه باشه مثلا یک مسجد، کاروانسرا یا .... اطولا درخت به کار روح می ده. با دیدن این مسجد قدیمی تصور کردم که اگر کنارش درختی هم قرار بگیرد چه قدر زیبا تر می شود و بنابراین درخت را خودم اضافه کردم
ولی کلا با مسجد ها و بناهایی از این دست خیلی حال می کنم
متن و اثر از همسرم می باشد

painting with passion 05 نقاشی با احساس


ادامه از پست 4این مجموعه
زمانی که به نقاشی می اندیشید در ابتدا مشکلات ممکن در طول پروسه را کاهش می دهید و این به شما قدرت می بخشد تا با اعتماد به نفس نقاشی کنید. این مساله همچنین شما را قادر به دست یافتن به حس رهایی و آزادی که نیاز نقاشی آبرنگ است می کند.
پیش از کشیدن یک صحنه می بایست تا حد ممکن اطلاعات غیر ضروری را از آن زدود. شما می بایست ایده ای در مورد نحوه تعبیر موضوع و شیوه بیان آن بر روی کاغذ داشته باشد. به بیان دیگر صحنه و موضوع الهام بخش ما می باشد ولی ما می بایست آن صحنه را با شور و شوق و احساس خود تقویت کنیم، با رویا پردازیمان کامل کرده، به طور منطقی پیرامون آن بیندیشیم سپس با بیان هنرمندانه خود آن را بر روی کاغذ منتقل کنیم.
یکی از روش های کمک به ایجاد ایده ها و برانگیختن شوق طراحی کردن از موضوع با رویکردهای متفاوت است. تعدادی اسکیس های رنگی کوچک از موضوع با تونالیته ها و رنگ های متفاوت بزنید، سپس شما قادر به تصمیم گیری خواهید بود که کدامیک از آنها بیشتر با شما تطبیق داشته و یا بهتر پیامی که می خواهید را منتقل می نماید.
متن برگرفته از
Watercolor painting with passion
نوشته استاد آلوارو کاستاگنت
By Alvaro Castagnet


Saturday, March 27, 2010

the man prepairing for Salat... مرد در حال وضو

This was a scene of a man who was preparing for Salat(prayer). 
It seems that the time stops passing by and this man is in heaven. i love the posture of this man and his coat lying on his back. 
I wish i could draw pictures of the great monks and above all my leaders, my prophet and Imams... 

مرد در حال وضو گرفتن بود و به آرامی بر روی آب آرام حوض خم شده بود آرامشش و کت بر دوشش مرا مجذوب خود ساخت

روزی مردی ... once upon a time, a man

روزی مردی ایستاده بود باقامتی کشیده گرماگرم کار
تلاشم دیدن بهتر مرد بود

Sistani Lady... زن سیستانی

زنی از کویر 
در رنگ های کویری 
اکر، قهوی ای 
سایه ها و تابش ها 
و قدرت زن
اینها در ذهن من می گشتند

happy Nowrooz

My holidays were gone and I’ve started the work today. I am back in Tehran and the weather is so nice and the city seems to be evacuated. Tehran is such a crowded city in ordinary days and it’s like a fantasy to see it so calm.
I couldn’t paint much in last week but I’ve started the exercises again. I wish this year be a good year.

Watercolor Quote....08 کلمات آبرنگی

Simplicity is a challenge, does not just happen, you have to look for it, do you?
Master Alvaro Castagnet

رسیدن به سادگی چالشی است که به یک باره اتفاق نمی افتد
می بایست به دنبال آن بود
استاد آلوارو کاستاگنت

Wednesday, March 17, 2010

Watercolor Quote....08 کلمات آبرنگیGood art goes beyond intelligence. Be naive.
Master Alvaro Castagnet
هنر قوی و ارزشمند ورای زیرکی است. بی تکلف باشید
استاد آلوارو کاستاگنت 
استاد کاستاگنت یکی از هنرمندان بسیار مورد علاقه من است 

Tuesday, March 16, 2010

Watercolor Quote....07 کلمات آبرنگی


indicate form and be aware of the tone, tone is very important
Seek unity, conflict and dominance
Paint a story, paint a mode, paint a feeling
Practise, practise, PRACTISE...…

به فرم ها اشاره کن و متوجه تونالیته باش. تونالیته بسیار مهم است
به دنبال وحدت، برخوردها و برتری ها باشید.
داستانی را بکش،  ساختاری را بکش ، احساسی را بکش
 تمرین کن، تمرین کن و تمرین کن
اندرس اندرسون

اندرس قرار است در سپتامبر در ورک شاپ ژوزف زبوکویک در فرانسه شرکت کند و از این مساله شادمان است 
من نیز چشم انتظار دیدار استاد زبوکویک می باشم 

Monday, March 15, 2010

Watercolor Quote....06 کلمات آبرنگی

Pick up the right among of pigment on the correct brush at the right time in the right place. Listen to your painting. observe the surface and do what it tells to you.
Joseph Zbukvic

مقدار درست از رنگ را در زمان لازم و با قلم موی درست بر دارید و در محل درست آن قرار دهید. 
به نقاشی خود گوش دهید 
سطوح را ببینید و آنچه را که به شما می گوید انجام دهید
استاد زبوکویک

تصویر از مجموعه آثار استاد زبوکویک

Sunday, March 14, 2010

painting with passion 04 نقاشی با احساس

Tango Passion
 از مجموعه آثار استاد کاستاگنت
ادامه از پست 1این مجموعه

وقتی که موضوعی را انتخاب می کنید به درک و شهود درونی  خود توجه کنید. اگر موضوع با شما حرف نمی زند مطمین باشید  نقاشی شما نیز با کسی صحبت نمی کند. نتیجه خوب وقتی حاصل می شود که شما احساسی قوی نسبت به موضوع خود داشته باشید، زمانی که می توانید تمام احساس و شوقتان را در نقاشی خود بریزید. به هر حالت دیگری که کار کنید نتیجه حاصل فقط یک تصویر است، یک تصویر سازی ساده
جهت انتقال احساس و شوقتان به موضوع می بایست اول موضوعتان را به خوبی بشناسید. اشتیاق این نیست که فقط احساس قویی نسبت به موضوع داشته باشیم و بعد کورکورانه رنگ ها را بر صفحه بپاشیم. برای ابراز کامل احساس و شوق بسیار مهم است که یک ایده(ویژن) واضح نسبت به موضوع داشته باشید. این نگاه برای شما راهنمایتان در حین نقاشی می شود

اگر قصد دارید تا با اشتیاق و بوالهوسانه با محبوبتان تانگو برقصید اول می بایست تا حرکات و قدم ها را بدانید  
یکی از راه هایی که می تواند به شما در ایجاد یک ایده واضح یاری برساند این است که پیش از شروع  با " چشم ذهنی تان" کار تمام شده را تصور کنید
شما می بایست بیاموزید که با هر دو نیمکره مغز خود کار کنید- در آن واحد همه تخیل پردازی کندی و هم تمرکز. زمانی که شما ایده ای واضح و دقیق داشته باشید، آنگاه می توانید به سرعت نقاشی کنید و نتیجه نهایی حس "با یک حرکت و یکباره" را میدهد- ا

متن برگرفته از
Watercolor painting with passion

Watercolor Quote....05 کلمات آبرنگی


Let the energy of the original lines remain, do not kill it with paint.
Master Joseph Zbukvic
خطوط طراحی را در زیر رنگ ها دفن نکنید، اجازه دهید انرژی آنها در نقاشی باقی بماند
استاد زبوکویک

تصویر از مجموعه آثار استاد

Saturday, March 13, 2010

Watercolor Quote....04 کلمات آبرنگی


Experience, do not obsess about the finished product.
Joseph zbukvic

بدون نگرانی در مورد نتیجه نهایی به تجربه بپردازید
استاد زبوکویک

Friday, March 12, 2010

light ... what was he thinking about ? .... نور و اندیشه های دور

تلاش من در کشیدن پرسناژهای یک دقیقه ای تلاش در جهت ساده سازی و مفهوم بودن آن است تلاشی درونی برای رسیدن به عمق اشیا و وقایع
و البته این تلاشی است با نهایتی نا معلوم و طولانی

این تصویرمردی بود که مرا می نگریست و دستانش در جیبش بود

این هم دیتیلی از صورت این مرد 


Wednesday, March 10, 2010

rural lady with a baby on her back .... زن سخت کوش روستایی

این زن مرا به یاد مفهوم عشق، مفهوم مادر و مفهوم سخت کوشی انداخت 
پوست صورتش حکایت سختی هایی که بر او می رود داشت و حکایت از خودگذشتکی هایش
شکم بر آمده اش از رسیدن فرزند بعدیش خبر می داد در حالی که کودک خرد خود را بر پشت بسته بود
و سطلی که به دستش بود و شاید می رفت تا آبی بیاورد
این تصویر را در حالی کشیدم که دو نفری نقاشی می کردیم.
نقاشی در گروه فعالیتی بسیار موثر است و نتایجش دل نشین

این هم سطلی در دست زن روستایی

red sofas... مبل های قرمز

در ادامه نقاشی فضاهای داخلی من به کشیدن مبل ها پرداختم، مبل های قرمز. این مجموعه تاکنون 4 اثر را در خود دارد که 3 تا از آنها را اینجا خواهید دید. 

این کار را یکشنه در کلاس انجام دادم و چه لذت بزرگی است در جمع نقاشی کردن


کار دوم را پس از گذاشتن زیر رنگها از استاد مقدسی خواستم تا کار کنند تا من نگاه کنم

و این کار سوم را دوشنبه شب در حالی که با همسرم نقاشی می کشیدیم کشیدم. 

Watercolor Quote....03 کلمات آبرنگی


Tone is the king; Color is a mere assistant
Joseph Zbukvic

 درنقاشی تونالیته پادشاه تصویر است و رنگ فقط یک دستیار 
استاد زبوکویک

در مطالعه آثار استاد زبوکویک بارها به این نکته بر می خورم که " در نقاشی تونالیته است که مهم است" و این نکته ای است که در صحبت های استاد مقدسی نیز بارها من شنیده ام و شیوه و بیان ایشان را صادق یافتم. در سی آموزشی استاد مقدسی نیز با آب مرکب آموزش را شروع می کنند و آن را بسیار مهم می دانند زیرا در آب مرکب و نقاشی با یک رنگ تونالیته ها خود را بروز می دهند و رنگ ها موجب گمراهی نمی شوند 

بار دیگر این جمله را با خود دوره می کنم که " ای پادشاه ای تونالیته" و لبخندی بر لبانم می نشیند. هر چه بیشتر مطالعه می کنم بیشتر با اصول اساسی نقاشی در آثار اساتید برخورد می کنم 

تصویر بالا از مجموعه آثار استاد زبوکویک می باشد

برای اطلاعات در مورد تونالیته رنگ به دو لینک زیر مراجعه نمایید

Tuesday, March 9, 2010

Watercolor Quote....02 کلمات آبرنگیIt is of high importance for me to say more with less...to discard the inessential...to be simple and poetic not only in the treatment of the subject but in the technical manner of the painting.
David Taylor
بیان مفاهیم با حداقل ممکن برای من بسیار مهم است ، حذف موارد غیر ضروری
ساده بودن و شاعرانگی، نه تنها در بیان موضوع بلکه حتی در خصوصیات تکنیکی نقاشی 
تصویر از مجموعه آثار استاد تیلور می باشد
آنچه در آثار دیوید تیلور برای من جذاب بود دیدن سیر آثار ایشان بود و حرکتی که از کارهای اولیه تا اخیرشان طی کرده بودند و ایشان را به یکی از افراد قابل احترام در نظر من تبدیل کرد. در طی 40 سال تلاش ایشان مسیری را پیموده بودند برای رسیدن به عمق، به سادگی عمیق. اتفاقا این جلسه در کلاس با استاد مقدسی بحث همین مساله را داشتیم در تفاوت بین شلوغی و سادگی، و تفاوت سادگی سطحی و سادگی عمیق و این که سادگی عمیق یک عمر زمان می طلبد و یک عمر تلاش


what are we looking for ? .... ما به دنبال چه هستیم

وقتی این سه خانه روستایی را در کتاب " یادداشت ها" ی نصرالله کسراییان دیدم با خودم اندیشیدم سکوت و آرامش این خانه ها و این محیط را کجا می توان یافت جز در سادگی. نه استرسی نه دغدغه ای 
جایی که فکر و اندیشه می تواند نفس بکشد. 
این کار را من خود دوست دارم

My lady's painting... نقاشی های همسرم

از امروز یک موضوع دیگر به بلاگ من اضافه می شود و آن نقاشی ها و. نوشته های همسرم است که گاه و بیگاه بر این صفحه نقش خواهد بست. البته چند کار از ایشان را در پست های قبل قرار داده ام ولی از امروز به بعد این موضوع که خود نیز به آن علاقه مندم به نقش های من آرامش و زیبایی خواهد بخشید. 

I asked my lovely wife to lot me publish her beautiful painting and to write some sentences about each work that reflect her idea and emotion about the subject and anything related to it. She with a memorable kindness accepted my idea and so this is the first of these series in my blog. It figured to me that she would be one of the best female watercolor painters one day. I wish her the best. 

....................................................................................................................


دیشب با هم نقاشی می کردیم که این موضوع مرا به خود جذب کرد بادگیر های این شهر قدیمی کویری و رنگ یک دست خاکی آن که حتی به آسمانش هم کشیده شده بود حکایت از گرمی و خشنی این سرزمین داشت 
موقع ظهر بود و گویی همه مردان وزنان در خواب 
آنچه به تو می نگریست حضور گله به گله ی بادگیر هایی بود که حکایت آرمیدن مردمان سخت کوش این سرزمین در پناه آنها 
بود

Elderlies and eternal Love ... لبخند پیرمرد و پیرزن


تصویر این پیرمرد و پیرزن مرا بر آن داشت تا رابطه بین آنها را ترسیم کنم. لبخند بر لبان پیرمرد شنالی که در کنار همسر خود نشسته بود و نگاه زن حکایت از رابطه زیبای این دو در سالها زندگی شان داشت.
پیرزن استکانی چای به دست داشت و به شوی خسته خود تقدیم می کرد. با محبت و احترام. این مساله لبخند ار بر لبان پیمرد حک کرده بود.
چند روز پیش مادر همسرم از رابطه یک پیرزن و همسرش برایم گفت که بسیار با محبت و زیبا با هم زندگی می کردند، وقتی پیر زن مرد پیر مرد یک ماه تمام مرتب صبح تا عصر بر سر مزار او می رفت و بعد از پا افتاد و زمینگیر شد. ... 

این هم دیتیلی از این تصویر 

Monday, March 8, 2010

Watercolor Quote....01 کلمات آبرنگی


Painting precise location is irrelevant; Simply capture the character.
Joseph Zbukvic

کشیدن دقیق یک صحنه بی اهمیت و نامربوط است، فقط سعی کن شخصیت کلی فضا رامنتقل کنی 

Sunday, March 7, 2010

painting with passion 03 نقاشی با احساس


این موضوع صحنه شلوغی بود، از این رو من تصمیم گرفتم که بر روی کافه متمرکز شوم. وای که رنگ های زرد و قرمز چه جذابیتی ایجاد کرده بودند. بسیار تکان دهنده بودند.
به نظر من نکته برجسته این نقاشی – که من در محل کشیدم- روانی ضربه های قلم مویی که برای سایه ها به کار بردم است. آنها حالتی رها و مطمین و خودبخودی دارند که خصوصیت آبرنگ کار کردن در صحنه است وقتی که به سرعت نقاشی می کنی.
به قطرات آب بر روی سایه های زیر بالکن دقت کنید که من برای افزودن کمی بافت به تصویر استفاده کرده ام.
پرسناژهای محکم و قوی در پیش زمینه کمک کرده است تا به ایجاد عمق میدان کمک کرده است. من رنگ های زیادی در این پرسناژها استفاده کرده ام، بدون ترکیب و به صورت خالص و با مقدار کمی آب.
یکی از لذت های من در نقاشی به کار بردن خطوط ساده در کار است، مانند خطوطی که برای دوچرخه در پیش زمینه استفاده کرده ام. من به ساده سازی در جریان کار علاقه مندم، این مساله حس خودبه خودی و رهایی و حس زنده بودن را به کار می بخشد

نقاشی با احساس
این پست بر گرفته از کتاب زیر است. Watercolor Painting with Passion by: Alvaro Castagnet
برای اطلاعات بیشتر به این پستمراجعه نمایید.

IDEO... آینده

حتما خواهید پرسید این پست چه ربطی به آبرنگ دارد ولی در نگاه من فکر خلاق مثل چشمه از نقاط مختلف بیرون می زند من خود را فردی خلاق می دانم که به دنبال فعالیت ها و راههای جدید می گردم. اما اینها نیست که مهم است، مهم ایده های زیبایی است که در این تصاویر دیدم. 
آیدیو جزو بزرگترین شرکت های طراح صنعتی دنیاست که از معاون آن تام کلی در یکی از پست ها یاد کردم. 
این فیلم ایده هایی است برای آینده ای که افراد در پروسه تولید انرژی دخیل می شوند

Escape from IDEO on Vimeo.

" As part of Living Climate Change, IDEO imagines a future shaped by electric power dependency – where schoolyard play offsets the cost of fossil fuel and kids take an active part in their powering their world. Tune into IDEO next week, when we'll envision a brighter future. For more scenarios, click through to Living Climate Change, a place to discuss the most defining design challenge of our time."

Saturday, March 6, 2010

painting with passion 02 نقاشی با احساس


عنوان نقاشی: اتاق گاستون( پسر استاد)
Size: 76 x 96
فکر نمی کنم نیازی به این مساله باشد که توضیح دهم اشتیاق و احساسم برای موضوع از کجا ناشی می شود- اینجا اتاق خواب پسرم گاتسون است
مثل بیشتر بچه های این سن و سال گاتسون روی زمین با اسباب بازی هایش بازی می کند و هیچ گاه آنها را جمع نمی کند. شاید این اولین و تنها باری باشد که می گویم من از این مساله بسیار خوشحالم زیرا گاتسون تو و اتاقت الهام بخش من برای این موضوع بودید.
این نقاشی زمان زیادی برای کشیدن زمان نبرد. حقیقت آن است که بیشتر این نقاشی در سایه واقع شده است، که این بدان معناست که من می توانستم از یک قلم موی بزرگ و پهن دو اینچی تخت برای دیوار ها استفاده کنم، جایی که نیاز نبود که من زیادی " گیر جزییات" باشم. من هر بار رنگها را با هم ترکیب می کردم و بر روی صفحه می کشیدم به استثنای نقاطی که من هایلایت ها و تاکید ها را می خواستم، مثلا بر روی پنجره ها و روی اسباب بازی ها.
به نظرم این نقاشی خیلی خوب اجرا شده و من بسیار بهش علاقه مندم.


Wednesday, March 3, 2010

lady and lovely fluency .... بانو و آرامش وصف ناپذیر

   برای این پست یک کار از  بانو قرار می دهم
   این اثر گل هایی است که بانو کشیده اند، با سادگی و آرامشی که من بسیار دوست دارم، بدون تلاشی تکنیکی.  من روانی و سادگی این اثر را دوست دارم و امیدوارم این مساله در کارهای بانو ادامه یابد.

   This painting is by my lovely wife. I love the fluency and calmness of these flowers and the mountain. I wishذ        her the best and it seems to me that she would be one of the master watercolorists in the world if she makes her effort. 

is it lunch time? جلسه خانوادگی

این نقاشی را از روی مدلی که دوست خوبم آقای زحمتکش برایم آوردند کشیدم ، فضای داخلی با رنگهای پخته اش همچنان مرا به خود جذب می کند. 
این اتاق با میز بزرگ و صندلی های زیبای دورش مرا به خود خوان و نوری که از پنجره های بزرگ به داخل می ریخت. پشت پنجره ها پر بود از گیاهان سبز و قفسه کتابی که در اتاق قرار داشت. اتاق هایی که در آن قفسه کتاب هست را دوست دارم . این اتاق با صندلی های خالی و عدم نقصش مرا یاد خانواده هایی می اندازد که دور از هم زندگی می کنند. تحصیلات بالایی دارند، از سطوح بالای جامعه به حساب می آیند، ولی دور از همند در کنار یکدیگرنیستند 
با خود می اندیشم آیا دوست دارم فرزندانم با تحصیلات باشند یا با شعور؟ موفق باشند و دور از هم یا در کنار هم و حتی کمتر موفق .. به نظرم اینها سوالاتی نیستند که بتوان به سادگی به آنها پاسخ گفت
به راستی میزان رضایتمندی ما از زندگی تحت تاثیر چه عواملی هستند؟
اینها سوالاتیند که ذهن مرا به خود فرا می خوانند

Tuesday, March 2, 2010

painting with my wife ... نقاشی در کنار همسرم

سابقه همسرم در نقاشی بیشتر از من است. و قبل از این رنگ روغن کار می کرده اند. اما معماران و آبرنگ رابطه ای جدا نشدنی با هم دارند رابطه ای عمیق و این مساله به خاطر نوع آموزش ها ، خصوصیات روحی و امکانات این ابزار قوی نقاشی می باشد. 
همسرم هم قرار است که همراه من به کلاس آبرنگ بیایند و می دانم که در آینده در کنار همدیگر لحظات زیبایی در حال نقاشی خواهیم داشت به لطف خدا 
قلم بسیار قوی  ایشان را و نگاه آرامشان را بسیار دوست دارم.
این اثر را که در جریان تمرین دونفره مان کشیدم 
و به همسرم که مهربانتر از تمام رنگ هاست هدیه می کنم.

Painting with passion 01 نقاشی با شور و شوق


مدتی است که با کتابی دلنشین از هنرمند بین المللی " آلوارو کاستاگنت" همدم هستم و از این کتاب فوق العاده نکات مهمی می آموزم. تصمیم گرفتم که به صورت مرتب بخش های این کتاب را در بلاگ قرار دهم.
کارهایی که در این پست ها ارایه می شود آثار و نوشته های استاد کاستاگنت می باشد.

امیدوارم که برای دوستان مفید بوده و موجب علاقه جمعی هر جند ناچیز به زیبایی رنگها و خطوط گردد، از آن رو که معتقدم در روزگار ما به هنر کمتر از موارد دیگر بها داده می شود و این مساله ی کشور ما به صورت خاص نیز نیست، این مساله ای بود که "تام کلی " معاون بزرگترین شرکت طراح صنعتی دنیا در سخنرانی خود در دانشگاه استنفورد به آن اشاره داشت.
امیدوارم این کتاب در آینده در قالب گروه یا مجموعه ای دیگر چاپ و در اختیار دوستداران رنگهای شفاف آبرنگ و هنر قرار گیرد.

It is  about 4 months that I read and enjoy the precious “Watercolor Painting with Passion” book by Alvaro Castagnet. I’ve decided to translate parts of this great book in Persian so that my friends and who interested in sharp colors of nature can use these materials.
I wish to see Master Castagnet someday and my paintings exhibit in an exhibition beside his pieces of Art.
فصل اول ...
احساس و بینش
شکل گیری ایده ها
هر اثر هنری با یک ایده شروع می شود. یک نقاشی بروز تفکری است که هنر مند می بایست به آن تجسم ببخشد، معنایی که می بایست بروز دهد.
زمانی که شما در پی موضوعی می گردید بسیار مهم است که کاملا به احساسات خود واقف بوده و به آنها اجازه دهید بر هر گونه منطق و یافته های پیشینی در مورد آنچه به یک نقاشی خوب خواهد انجامید برتری جوید.سعی شما می بایست به تصویر کشیدن عکس العمل خود به حسی که منظره در شما بر می انگیزاند باشد. اعتقاد من بر این است که یک نقاش آبرنگ تنها زمانی نقاشی ای پر از اشتیاق و احساس می کشد که از هیجانات و احساسات خود پیروی کند.
Art begins with an idea. A painting springs from a vision you are compelled to portray, a meaning you must express.
When you are searching for a subject matter it is important to let them override any kind of logic or preconceived notions you have about what will make a good painting. You should try to paint your response to the mood that the scene evokes. I believe it is only when you follow your emotions that you will paint a watercolor full of passion.


این یکی از چندین نقاشیی است که من از این مکان جادویی در ایتالیا کشیده ام. تقریبا غیر ممکن بود که شما در این مکان در یک روز آفتابی، با آن زردهای درخشان، قهوه ای ها و دیوارهای سرخ رنگ و قایق هایی که در کنار آبهای آبی مدیترانه ای آسوده اند احساس مستغرق شدن در الهامات مختلف را نداشته باشید. با چنین موضوعی نکته مهم آن بود که من به دقت توجه کنم که مرکز دید نقاشی کجا خواهد بود. من توجه خود را بر روی آن دیوارهای فوق العاده متمرکز شدم- که دیوارهای رنگین هوازده اش داستان هایی از آنچه بر آنها گذشته بوده بیان می کردند. به جهت کشاندن چشم ها به سوی این دیوار ها لازم بود که قایق هایی که در پیش زمینه بودند را رام و آرام کرد.
برای شروع من بستری از رنگهای خنثی که ترکیبی از آلیزارین کریمسون و  آبی الترامارین بود بر روی صفحه زدم. سپس در حالی که رنگها هنوز خیس بودند به سرعت قرمزهای سینا و زردها را زدم، که بدین وسیله تصویر به یکباره عمق و حالت نیمه شفاف به خود گرفت.
من می دانستم که سایه ها در این منظره نقش مهمی ایفا می کنند از آن رو که آنها به من در جهت بروز ماهیت وسوسه انگیز دیوار ها یاری می رساندند.
من به رنگهای واقعی دیوارها و صحنه خیلی  پایبند نبودم، بلکه به شدت و جذابیت رنگ هایی که فکر می کردم می بایست بر روی صفحه بیاورم، رنگ هایی که در تخیل من خلق شده بودند.