Sunday, March 7, 2010

painting with passion 03 نقاشی با احساس


این موضوع صحنه شلوغی بود، از این رو من تصمیم گرفتم که بر روی کافه متمرکز شوم. وای که رنگ های زرد و قرمز چه جذابیتی ایجاد کرده بودند. بسیار تکان دهنده بودند.
به نظر من نکته برجسته این نقاشی – که من در محل کشیدم- روانی ضربه های قلم مویی که برای سایه ها به کار بردم است. آنها حالتی رها و مطمین و خودبخودی دارند که خصوصیت آبرنگ کار کردن در صحنه است وقتی که به سرعت نقاشی می کنی.
به قطرات آب بر روی سایه های زیر بالکن دقت کنید که من برای افزودن کمی بافت به تصویر استفاده کرده ام.
پرسناژهای محکم و قوی در پیش زمینه کمک کرده است تا به ایجاد عمق میدان کمک کرده است. من رنگ های زیادی در این پرسناژها استفاده کرده ام، بدون ترکیب و به صورت خالص و با مقدار کمی آب.
یکی از لذت های من در نقاشی به کار بردن خطوط ساده در کار است، مانند خطوطی که برای دوچرخه در پیش زمینه استفاده کرده ام. من به ساده سازی در جریان کار علاقه مندم، این مساله حس خودبه خودی و رهایی و حس زنده بودن را به کار می بخشد

نقاشی با احساس
این پست بر گرفته از کتاب زیر است. Watercolor Painting with Passion by: Alvaro Castagnet
برای اطلاعات بیشتر به این پستمراجعه نمایید.

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟