Wednesday, February 17, 2010

i wish i had this film ... تیزر فیلمی از استاد زبوکویک

با خودم می اندیشم باید تلاش کرد
 باید دید
 باید اندیشید
ولی حافظ گفت که بر این طریق بی بلد راه نروم
فیلمی از استاد zbukvic را دیدم گفتم اینجا هم بگذارم.

یکی از فعالیت های گروه شرق در جهت ارتقای سطح توانایی های اعضای گروه تهیه و تماشای فیلم کار اساتید بزرگ جهان استAPV Films copyright
لینک دانلود این فیلم
این وبلاگ با استفاده از گوگل کرم پست می شود و پست ها در گوگل کرم بهترین بازده را دارند درصورت وجود مشکل از گوگل کرم استفاده نمایید

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟