Monday, June 21, 2010

a shrine in my city ... حرم حضرت معصومه

آرامش عصر های حرم و آفتاب رو به غروب 
و حوض وسط حیاط 
روحانیون در حرکت 
من، مرتضی و مامان 
و یک دنیا رویا 
خیلی به یاد نمی آورم 
یاد آن روز ها به خیر 
یادش به خیر داداش
دو روحانی در حیاط حرم شاید مرتضی و علی باشند . نه ؟ 
 این اثر را به برادر عزیزم مرتضی تقدیم می کنم 
امیدوارم بپسندد

1 comment:

  1. Mi piacciono e colori e il tuo stile.
    Bravissimo. Elvi

    ReplyDelete

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟