Wednesday, June 2, 2010

Packs and packs of works.... زیر خروار ها کار به تو می اندیشم

چند روزی است که سرم خیلی شلوغه و کمتر می رسم نقاشی کنم ولی هر طور شده سعی می کنم در ذهنم با هنر ، رنگ و زیبایی ها ور برم ... امروز از یه کتاب فروشی کتابی در زمینه موضوع جذابی که همیشه چشمان و فکر منو با خودش می بره خریدم، کتابی در مورد " امپرسیونیسم" با رنگ های فوق العاده و چاپ عالی که کتاب های خارجی دارن 
عکسی که از اینترنت یافتم با تیتر فرانسویه... ولی کتاب به زبان انگلیسیه ... 

الانم داشتم کارهای یه استاد فوق العاده انگلیسی رو میدیدم به اسم " ادوارد وسون" کارهاش فوق العاده ساده و زنده ان
انگلیسی ها آبرنگ کارهای منظره خفنی دارن 
استاد مقدسی که بیش از هر کسی از استاد "ترود چمبرلین " تعریف می کنه که اونم یه انگلیسیه ... 
این هم یه نمونه از کارای وسون
Painting By: Edward Wesson

3 comments:

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟