Wednesday, September 1, 2010

The Gate ... سر در

تلاش در ساده سازی و قابل فهم بودن اثر 
اینها سعی من است ... 
و چه راه سخت و لذت بخشی 
زمانی را میبینم که کتاب آثارم را چاپ خوام کرد 
و زمانی که در این دنیا نیستم و آثارم در گالری ها و موزه های بزرگ دنیا به من می اندیشند 

3 comments:

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟