Monday, April 12, 2010

figure of Sigfried Sassoon ... تمرین پرتره و آموختن از استاد

دیروز در کلاس در محضر استاد مقدسی بودیم و تمرین فیگور می کردم که استاد تمرین رهای با گرافیت را به من پیشنهاد دادند و من نیز آن را امتحان کردم که بسیار برایم لذت بخش بود.  و بعد تمرین با مرکب

این اثر آخرم از زیگفید ساسون . شاعر1886-1967

و این نیز تمرین گرافیتی استاد مقدسی

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟